Üdvözlet Nova Roma Pannonia honlapján!
Az oldal jelenleg még fejlesztés alatt áll, így
a külalak és az elrendezés sem végleges,
néhány link még nem működik, de dolgozunk rajta. Addig is kellemes böngészést!
Római Napok Szolnokon
Laelius lictor, Lentulus propraetor, Fabricius centurio
MI NOVA ROMA?

Egy szervezet az ókori Rómáért, római módon, római szellemben, római keretben:
bármely nemzet polgára számára, minden megkötés nélkül
; ám amit nyújt az aktív
résztvevőnek
, az több mint amit bármely történelemkönyv adhatna Rómáról. Nem kell
valakinek latinul tudnia vagy történelem-szakértőnek lennie ahhoz, hogy Nova Roma
aktív tagja l
ehessen: viszont ha részt veszel Nova Romában, elõbb-utóbb az leszel
minden különösebb erõfeszítés nélkül, és a latin kifejezések
között is otthonosan fogsz
mozogni
.

Nova Roma weboldala:
http://www.novaroma.org/main.html


1) Nova Romának két arca van: egyik arc
a szerint Nova Roma egy hatalmas internetes
baráti társaság, ahol hasonló érdeklõdésûek osztják meg gondolotaikat, tudásukat,
kérdéseiket az ókori Rómával kapcsolatban. Hivatalos
nova mai és provinciális
levelezőlistákon
, fórumokon, vagy privát e-mail útján folyik a párbeszéd. Az egyesületi
tagok k
özös kutatómunkát végeznek, tanulnak egymástól és tanítják egymást. Vannak
itt a teljesen amatõröktõl, laikusoktól, hozzánemértõktõl kezdve a világszínvonalú
tudósokig. A többségük persze amatőr szinten van: közöttük mérnökök, jogászok
,
orvosok, munkások, diákok, tanárok, háziasszonyok stb... Természetesen nem csak
interneten, hanem élõben is léteznek összejövetelek, találkozók, ami az egyesület valódi
arca. Sokan közöttünk gladiátorok, legionáriusok, római hagyományõrzõk (reenactor)
.
Tekintsd meg ezeket a képeket, melyek Nova Roma Gyûléseken készültek:

http://novaroma.org/gallery/rome2004/index.html

http://novaroma.org/gallery/

Ha megnézted, láthat
od, hogy Nova Roma nem csak interneten létezik: mindnyájan
beszélgetünk, információt cserélünk az ókori Róma életérõl: és egyesek közülünk
ezt ki is próbálják a való életükben. Természetesen
nem "kötelezõ" rómainak öltözni, de
ha valakit
érdekel, Nova Roma ezzel is foglalkozik, sőt távlati célja a világ összes római
hagyományőrzőjét egyetlen szervezetben,
mintegy egységes "államban", az Új Rómában
egyesíteni.

Tehát, összefoglalva, Nova Roma egyik arca egy
tudományos római hagyományõrzõ
társaság, érdeklõdõkbõl
és szakemberekbõl, akik közül egyesek ki is próbálják, milyen
érzés egy eleven római bõrébe bújni: harcolni,
felvonulni, római ételeket enni stb. Ez az
arca Nova
Romának: tanulás, szórakozás, személyiség fejlesztés, élményszerzés.

2) Nova Roma másik arca:

világszövetség és internetes állam (virtual-nation /micronation).
Nova Roma egy olyan világszövetség, mely szeretné egyesíteni, felkarolni és magába
foglalni a világösszes Róma-rajongóját. Már jelenleg is számtalan
nemzet reenactor-
csoportja, római hagyományõrzõ-,
legio-, gladiátor-, stb egyesülete lépett be, de ez
évrõl évre gyarapszik. Hamarosan, ha minden a tervszerint halad, Nova Roma lesz a
Róma-kedvelõk
Világszövetsége, a legnagyobb forrás mindazok számára, akik Rómával
akarnak foglalkozni.
Ez a nagy társaság pedig egy Amerikában, Maine Államban
alapított,
mára világmértűvé vált Egyesület tagságát alkotja: ez a Nova Roma Egyesület,
ennek lehetsz tagja Te is.
És hogyan kell érteni azt, hogy Nova Roma egy
"internetes állam", "virtual nation", "micronation"?

A Nova Roma E
gyesület szervezete teljesen az ókori Római Köztársaság mintájára van
megszervezve: az igazgató tanács neve senatus, a két „egyesületi társelnök” a két consul,
azaz a római
köztársaság társelnökei, akikbõl minden évben kettõt választottak. És így
tovább, minden tisztségviselõ
római mintára van elnevezve. A tisztségviselõket a
Népgyûlés, azaz a Comitia választja interneten
keresztül, és a sok különféle országból
származó
megválasztott hivatalnokok is a mailinglistákon (netes levelezőlista) keresztül
tartják a kapcsolatot
egymással, az interneten keresztül kormányozva Nova Rómát.
Tehát minden úgy néz ki, mintha Nova Róma
valójában is egy állam volna, mintha
valójában is aRómai Köztársaság volna. Ezek a tisztségviselõk
szervezik a nova római
programokat, felügyelik a
közösség szabályos mûködését, találnak ki új terveket,
vezetik a kulturális dialógust stb...

Itt láthatók a Róma alapításától számított 2758. évre
(azaz 2005-re megválasztott
magistrátusaink, akik
jelenleg irányítják az egyesületet vagyis a virtuális államot:

http://novaroma.org/bin/view/magistrates

Mint ahogyan az "Ókori" Róma, úgy a "Nova" Roma is
provinciákra oszlik. Itt láthatók
a jelenleg már
megszervezett provinciák:

http://novaroma.org/bin/view/provinciae

A provinciák felépítésükben és működésükben szintén az antik római mintát követik  és
a
központi irányítás alá tartoznak. Közvetlen igazgatásuk a senatus által kinevezett
propraetor,
azaz kormányzó feladata, aki Pannonia Provinciában Gnaeus Cornelius
Lentulus. (Itt látható a propraetor v
alamint Laelia Laeta, Tiberius Petrus Bellangus és
Sextus Lucilius Tutor
a propraetor által kinevezett scriba propraetoris-ok, azaz "
kormányzó
i titkárok", akik a propraetor munkáját hivatottak
segít
eni.):

http://novaroma.org/bin/view/provincia?provid=PN


Lehet, hogy furcsa "játéknak" t
űnik, hogy Nova Roma az ókori római köztársaság
mintájára mûködik, de
ha jobban belegondolsz, ez rendkívül hasznos, értelmes
és izgalmas dolog is!
Hogy teljesen megtapasztaljuk, milyen volt rómainak lenni, ahhoz
nem elég kipróbálni a ruhákat,
páncélokat: ki kell próbálni az államukat is! Aki részt
vesz a Nova Római állami életben,
akarva-akaratlanul is valóságos szakértõje lesz az
ókori Római Köztársaság szervezetének, politikájának,
jogrendszerének! Valóságos ókori
karriereket élhetsz át, futhatsz be. Akár
szenátorrá is megválaszthatnak, vagy más
magas
állásokba is juthatsz, ha a Rómáért végzett munkát komolyan veszed.

MIT CSINÁLHAT EGY NOV
A RÓMAI?

Most Gn
. Cornelius Lentulus propraetor tevékenységeit mutatatom be, hogy képet
alkothass magadnak, mit csinálnak a nova
rómaiak:

1) Lentulus részt vész a központi Nova Róma mailinglistán
folytatott párbeszédekben.
2) Részt vesz a Sodalitas Latinitatis (Latin
klub) levelezõ listáján, ahol a latin nyelvvel
kapcsolatban
lehet írni, de nem csak latinul tudóknak. (Sok ilyen Sodalitas (klub) van,
katonai, szakács, mûvészeti stb,
ezekben ki-ki megtalálhatja érdeklõdédét)
3) Scriba, azaz "irnok-titkár" az egyik
aedilis curulis (kultur-ügyi tisztviselõ
munkacsoportjában.  (Ez az: http://www.cohorssullana.grafosystem.ro/)
Az
aedilis munkacsoportban segít egy interneten végzett kutatásban. Magna Mater,
római istennõ ma
ismert összes templomát próbálják egy helyen feltüntetni az
interneten, hogy segítsék azokat a
Róma iránt érdeklõdõket, akik Magna Mater
kultuszát akarják megismerni. Azonkívül Lentulus szervezett legutóbb áprilisban a
központi mailinglistán, szintén az
aedilis megbízásából, egy Történelem Versenyt.
Kérdéseket tett fel, amelyekre az e-mail címemen
lehetett válaszolni és végül értékelte õket.
5) Tagja a kettő közül az egyik "köztársasági
elnök", az egyik consul
munkacsoportjában, azaz accensus "személyes megbízott". Segíti a consul munkáját a
világszervezet mûködtetésében.
6) Saját reenactor (római hagyományõrzõ) tevékenységet
folytat, civil római ruhái
v
annak, melyeket rendezvényeinken nova római polgártársainak rendelkezésére
bocsájtja.

7) Végül de nem utolsósorban, Pannonia (azaz Magyarország, Szlovákia
és Csehország)
nova
római kormányzója, propraetora.

FONTOS:

Ne g
ondold, hogy Nova Róma felemésztené idődet. Az imént felsorolt tevékenységek
közül csak egyet is
választhatsz, de ha sokat vállalsz, akkor is hetente csak egy-két
alkalommal kell majd internet elé ülnöd,
és néhány e-mailre válaszolnod. Hogy
mennyire merülsz
el benne komolyan, azt majd meglátod és te döntöd el.
Egyáltalában nem is kötelező internetet
használnod, legfeljebb a belépéshez: Nova Roma
egy
valóságos, hús-vér egyesület, a hangsúly a kapcsolattartáson és a baráti közösségen
van, és nem
azon, hogy milyen formában tartod a kapcsolatot (személyesen vagy
interneten vagy  telefonon stb).

ÉS VÉGÜL

És végül: miben tudna részt venni egy új belépő
novarómai polgár? Hát szinte
bármiben! Néhány ötlet, ezekből bármelyiket választhatod:

- Nemrég indítottuk a Pannonia Mailinglistát,
feliratkozhatnál és beszélgethetnél a többi
pannóniaival "Mindenről Ami Csak Róma".
- Ha tudsz angolul, szintén csatlakozhatnál egyéb
mailinglistekhez, ahol római dolgogról folyik a szó.
- Ajánlhatnád barátaidnak, ismerőseidnek akiket
Róma érdekel, hogy csatlakozzanak hozzánk.
- Te is lehetnél reenactor, római ruhák, páncélok
stb...
- Pannonia megszervezésének nagyon fontos lépése, hogy
legyen website-unk. Beleszólhatnál a most készülő
website-unk szerkesztésébe.

De felesleges mindezt sorolnom. Csak ha pár hónapnyi tapasztalat lesz mögötted, akkor
látod majd át, hogy a
sokféle tevékenység közül melyik tesztik neked. Amit felsoroltam,
csak néhány lehetőség volt a száz
közül.


Érdeklődni Gnaeus Cornelius Lentulus propraetornál:
cn_corn_lent@yahoo.it


Csatlakozz levelező
fórumunkhoz!